Search
Close this search box.

Kuivaaja.net:

Ensimmäinen projekti jonka ympärille koko yritys perustettiin on rakentamamme kuivaajan etävalvontajärjestelmä eli kuivaaja.net.
Syksy 2018 oli ensimmäinen kausi kun laitetta oli käytössä koko kuivauskauden ja vuoden 2019 kevään aikana saimme lisättyä vaakatuen järjestelmään.

Rakettimarket.fi - verkkokauppa

Rakensimme Suomen Pyrotekniikalle ilotulitteiden verkkokaupan. Verkkokauppa sisältää normaalin kuluttajille tarkoitetun verkkokaupan maksuominaisuuksilla. Tämän lisäksi rakensimme taustalle eri käyttäjätasolle tarkoitetut toimitus- / hintaominaisuudet, joten nyt kauppa toimii myös jälleenmyyjille sekä ammattiampujien näytösten suunnittelussa.

Data Logger:

Kuvaus palvelusta
Bittiparrat Oy:n Data Logger on tallennuspilvi erilaisille mittaustiedoille. Alustaamme voidaan käyttää IOT-projekteissa tiedon tallennus paikkana. Data Loggerissa on mahdollista asettaa sekä sähköposti-, että tekstiviestihälytyksiä anturikohtaisesti. Valittujen antureiden mittausdatasta piirretään kuvaajaa, jota voidaan seurata web-pohjaisessa käyttöliittymässä. Käyttäjä voi halutessaan hyödyntää omien antureidensa tietoa lataamalla tiedot CSV-tiedostoina käyttöliittymästä.

Esimerkkejä palvelun käytöstä:
-Maatilan sipulikuivattamon/ -varaston lämpötilan ja ilmankosteuden mittaus. Varaston olosuhteita tallennetaan säännöllisesti ja tiedot tallennetaan Bittipartojen Data Logger -palveluun. Syksyllä kuivauksen aikana lämpötilaa ja suhteellista ilmankosteutta voidaan seurata selaimen kautta. Kuivausjaksosta ja varastoinnista muodostetaan kaaviot ulkoisella sovelluksella. Lisäksi palvelu hälyttää, mikäli varaston lämpötila laskee liian alas.

-Perunavaraston lämpötilavalvonta. Pinta-alaltaan suurehkossa varastossa lämpötilat vaihtelevat. Kattavalla lämpötilavalvonnalla varmistetaan, että varastointilämpötila pysyy oikealla tasolla. Jokaisella mittauspisteelle voidaan asettaa oma pakkashälytys.

-Lämpökeskuksen lämpötilavalvonta. Lämpökeskuksen lämpötilojen valvonta on mahdollista toteuttaa Bittiparrat Oy:n Data Loggerilla. Lämpötiloja voidaan tallentaa niin meno- kuin paluuvedestä tai savukaasuista. Kaikkiin antureihin voidaan asettaa yläraja- ja alarajahälytykset.